top of page

.

Tim Volckaert (Kortrijk, °1979) tracht op een onderbouwde manier een coherent oeuvre uit te bouwen waarbij hij zijn gedachten op organische wijze probeert vorm geven.  Hij schetst een wereldbeeld waarbij 'de dualiteit' - zo typerend voor de geschiedenis van het Westerse denken en handelen - centraal staat.


In zijn acties, tekeningen, sculpturen, en schilderijen laat hij ‘het landschap’ in dialoog gaan met ‘de mens’ en zijn dominante impact op de omgeving in de vorm van ‘architectuur’, waarbij het landschap – de 'wereldruimte' - dient als decor om kanttekeningen te plaatsen bij de aanslagen die de mens - gedreven door een uiterst vakkundige toewijding aan een absurde ijdelheid - voert ten aanzien van zijn omgeving.

Het werk van Volckaert doet poëtisch aan maar zorgt tegelijk voor een scherpe en accurate visie, geworteld in een historisch perspectief.​

.

Tim Volckaert (Kortrijk, °1979) is steadily creating a coherent oeuvre. His work expresses his thinking in an organic way. It translates a world vision where duality - which characterizes and dominates the history of Western thought – is central.

 

In his drawings, sculptures and actions the image of ‘the landscape’ is often the starting point. The landscape in the qualifiaction of ‘world space’ that serves as a backdrop to comment on the struggle of man with his environment.

 

A critical reflection which is constantly fed by current affairs, environmental problems etc. The poetic work of Tim Volckaert articulates therefore also a sharp, accurate vision that is rooted in everyday reality, placed in a historical perspective.

.

Tim Volckaert (Courtrai, 1979) travaille sans relâche à une œuvre cohérente qui traduit avec une extrême rigueur une vision du monde et donne une forme organique à la pensée. Une vision du monde dans laquelle la dualité – qui caractérise et domine l'histoire de la pensée et de l’action occidentales – joue un rôle primordial sous toutes ses formes.

 

Dans ses dessins, sculptures et actions, l'image du « paysage » fonctionne plus d’une fois comme point de départ. Le paysage en tant qu’« espace du monde », qui sert de toile de fond pour gloser la double bataille que l’homme livre par rapport à son environnement.

 

Une réflexion critique constamment nourrie par l'actualité, gardant à l’esprit, par exemple, la problématique environnementale d’aujourd’hui.

Par là même, l'œuvre aux allures poétiques de Tim Volckaert articule également une vision pointue et précise, enracinée dans la réalité quotidienne et située dans une perspective historique.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page